Jak vypadá moje vlast po tomto životě | Krystal

jsme tu pro ty, kteří chtějí převzít zodpovědnost za své zdraví a rozhodli se smysluplně žít
 
Registrace
 
 
 
E-shop Nakladatelství Carolus Pro potěšení návštěvníků našeho webu

Vltavín

 

 

Tygří oko

 

Kalcit modrý

 

Achát mechový

 

Aragonit

 

Křišťál 

K zamyšlení

Ve všem živém
je touha po lásce.

D. H. Lawrence

 

Ano - to je silné slovo
otevírá vrata a dveře
a bourá zdi.
Napravuje vztahy.
Stačí říkat ano,
neměl jsem pravdu,
omlouvám se...

anonym

 

Světlo má moc zahnat tmu,
ne naopak.
Kdekoli vzchází světlo,
tam tma brzy buď řídne
nebo mizí. 

J. A. Komenský

 

Příliš často podceňujeme
sílu dotyku,
úsměvu, laskavého slova,
naslouchajícího ucha,
sladkého komplimentu
nebo mírné podpory,
přitom cokoliv z toho
má potenciál dát životu
úplně jiný směr.

Leo Buscaglia

 

 
Jestliže při setkání s problémy
ukážete prstem na sebe
a nikoli na druhé,
získáte nad sebou kontrolu
a klid i v situaci,
kdy sebekontrola bývá problematickou.
Dalajlama
 

Na úvod » Dosud vyšlo » Jak vypadá moje vlast po tomto životě

Info - Jak vypadá moje vlast po tomto životě

Když jsem se kdysi dostala k logickým a zajímavým informacím, velmi jsem se divila, že jsme se je ve škole neučili. Není to možné. Zatím. Tito učitelé totiž nežijí ve hmotném těle. Říká se jim duchovní učitelé a ti, o které se zajímám, žijí ve vysokých sférách světla. „Pošlu vám Boží posly," slíbil před dávnou dobou Ježíš.

Protože jsou takové bytosti vibračně zcela odlišné od kvality naší, rodí se dobrovolně na Zemi několik lidí, kteří mají volnější spojení jemnohmotných těl s tělem fyzickým, a mohou tedy to hmotné dočasně propůjčit duchovnímu učiteli. O transovní medialitě jste možná slyšeli. (Nepleťte si ji, prosím, s vyvoláváním duchů, hýbáním předmětů a předpovídáním budoucnosti konkrétního člověka.) Při tomto způsobu předávání informací, a to je na Zemi zásadní, spolupracuje vysoká kontrolní bytost, hlídající, aby se nepřiblížily negativní bytosti a sdělení nezkreslily. V tomto případě to bývá duchovní bytost - Emanuel. Vysocí duchovní učitelé předávají pouze informace pro pochopení toho, že jsme bytosti stvořené, věčné, na Zemi jsme se inkamovali a odejdeme z ní po opuštění hmotného těla do dalších oblastí. I zde se budeme čistit a zdokonalovat, až se nako-nec vrátíme Domů.

 Duchovní učitel Josef z Nazaretu je vysoký nebeský kníže, který byl mnohými inkamacemi na Zemi připravován na péči o Ježíše Nazaretského. Nyní má na starosti předávání informací skupinám křesťanského zaměření na Zemi.

 Marta byla ve svém pozemském životě Lazarova sestra a osobně dobře znala jak Ježíše, tak jeho Matku Marii. Nikodémus byl znalec Písma a židovské náboženské nauky a často s Ježíšem diskutoval. Nyní pracují jako poslové Matky Marie.

 Duchovní učitel Hardus kdysi padl až k jemnohmotnému stupni, na Zemi nikdy nežil.

 Zatím hledáme ve vesmíru život hmotný. Ten v blízkosti Země není. Ovšem životy polohmotné ano. Vypráví o nich tato knížka. Průvodcem prostředníka (tzv. média) civilizacemi Venuše, Marsu i těch nacházejících se přímo při Zemi je bývalý učenec Franciscus Comelli žijící v Norimberku. Jeho inkamace proběhla v letech 1656 - 1713. Jako duchovní osobnost se začal ohlašovat pomocí čtyř písmen svého příjmení, tedy jako Nell.

Takže ano, životů žijeme více, inkamujeme se na Zemi, později třeba na dalších planetách Sluneční soustavy, potom na našem Slunci a později v oblastech vyšších Sluncí.

V prvé části textu se navíc dozvíte informace umožňující lépe zvládnout náš stávající pozemský život a ještě například fakta týkající se zdárného přenosu informací ze sfér světla k nám na Zem.

 Jedno je však, milý čtenáři, důležité. Čtení může převádět do vyšších energetických stavů. Kdo se do díla pohrouží a čte bez zábran, pro něho četba znamená meditativní ponoření. Tak se má číst! Ne prolistovat stránku po stránce a hned být na konci knihy! Pokud před otevřením knihy poprosíš svého duchovního průvodce, Boha, Krista, Matku Marii, Josefa z Nazaretu o pomoc, abys porozuměl, pak budeš číst jinak. Bude to intenzivnější a lépe pochopíš smysl. Úmysl, vyslovení vůle či prosba znamená v duchovním světě skutek. Tím, že dáš duchovnímu světu najevo vůli, ukazuješ snahu a odevzdáváš se do jejich vůle. Tehdy vznikne při čtení komunikační kanál. Začneš intenzivně vstřebávat a chápat každičkou myšlenku duchovního díla a pomocí vnitřních informativních energií porozumíš podstatnému a ještě si uvědomíš různé souvislosti. Pokud se tak stane, ukazuje to na vyzrálého ducha.

Obsah knihy

Koupit