Odkud jsem přišel, proč žiji na Zemi a kam odcházím | Krystal

jsme tu pro ty, kteří chtějí převzít zodpovědnost za své zdraví a rozhodli se smysluplně žít
 
Registrace
 
 
 
E-shop Nakladatelství Carolus Pro potěšení návštěvníků našeho webu

Vltavín

 

 

Tygří oko

 

Kalcit modrý

 

Achát mechový

 

Aragonit

 

Křišťál 

K zamyšlení

Ve všem živém
je touha po lásce.

D. H. Lawrence

 

Ano - to je silné slovo
otevírá vrata a dveře
a bourá zdi.
Napravuje vztahy.
Stačí říkat ano,
neměl jsem pravdu,
omlouvám se...

anonym

 

Světlo má moc zahnat tmu,
ne naopak.
Kdekoli vzchází světlo,
tam tma brzy buď řídne
nebo mizí. 

J. A. Komenský

 

Příliš často podceňujeme
sílu dotyku,
úsměvu, laskavého slova,
naslouchajícího ucha,
sladkého komplimentu
nebo mírné podpory,
přitom cokoliv z toho
má potenciál dát životu
úplně jiný směr.

Leo Buscaglia

 

 
Jestliže při setkání s problémy
ukážete prstem na sebe
a nikoli na druhé,
získáte nad sebou kontrolu
a klid i v situaci,
kdy sebekontrola bývá problematickou.
Dalajlama
 

Na úvod » Dosud vyšlo » Odkud jsem přišel, proč žiji na Zemi a kam odcházím

Info a ukázka

Autorka: Gisela Weidner

Běžně se o tom nemluví, ale nejsme ve vesmíru sami. Známe svoje hmotné sousedy, ale v této knize můžeme také poznat své nehmotné duchovní přátele. Poznáme je zprostředkovaně, protože kontakt s těmi čistými a kvalitními je obtížný, předpokládá totiž kvalitní vědomý a smysluplný život. Nell, Robert a Karel s Emanuelem v této knize sdělují informace, které se jaksi z vědomí lidstva vytratily – po smrti odcházíme do dalších oblastí a v těch se vzděláváme, cesta k naší čistotě a později dokonalosti je dlouhá a zejména na Zemi, vlivem negativity velmi náročná. Pozemský život je však obrovskou příležitostí pochopit jak odolávat nástrahám, jak zmírňovat budoucí události a také jak poznat sounáležitost všech světů. Je příjemné poznání, které nám autorka předává, že nejsme na všechno sami, že jsme děti jednoho Otce a že Kristus opravdu spojil s touto planetou svůj život. Kniha je konkrétním návodem k životu pro ty, kteří hledají pravdu, lásku a cestu domů.

Ukázka:

Můj pozemský život

....Neměl jsem strach, ale cítil jsem určité stísnění. Pak opět přišly okamžiky, kdy jsem vnímal přítomnost lékaře, starosty a mé věrné duše Anny, farské kuchařky. Mnohdy jsem vykřikl bolestí a tehdy starosta nutil lékaře, aby mne nechal převést do nemocnice. Ten však mínil, že teď v zimě, v tomto mrazu tak dlouhou cestu nepřežiji.

Po určité době přišly mnou vnímané světlé postavy pod vedením v pozadí stojící zářící vysoké bytosti zcela blízko. Mé bolesti zmizely. Vrátily se však s okamžikem, kdy jsem byl opět schopen vnímat lidi kolem svého lůžka a slyšel, jak lékař říká: „Myslím, že došlo k srdeční mrtvici. Svědčí pro to pokřivený výraz obličeje a na rtech a ušních boltcích je již zřejmá smrtelná bledost.“ Krátce potom potvrdil moji fyzickou smrt.

Ale já nebyl mrtvý! Byl jsem zcela jasně při vědomí a myslel si: „Sním?“ Andělé byli zcela blízko a hovořili se mnou s láskou a přátelsky, vše se odehrávalo v ovzduší jemné harmonie a vnitřního tepla. Slyšel jsem jejich slova: „Roberte, vracíš se domů. Pán tě povolal zpátky.“

Vedoucí anděl, který byl mým celoživotním duchovním průvodcem mi podal pohár s červenou posilující tekutinou. Voněla po tymiánu, mátě peprné a horském hořci. Zároveň mi dal sílu, takže jsem byl schopen vstát a vstoupit do malého vozu, který mne dopravil do zářící osvětlené haly. Tři mne provázející andělé se se mnou rozloučili, vedoucí anděl a jeho společník zůstali u mne. Unaven, pravděpodobně po vypitém elixíru, jsem usnul tvrdě a hluboce.

Nevím, jak dlouho jsem spal. U mého lůžka stál jen vedoucí anděl. Měl radost z mého probuzení a osvěžení. Řekl mi: „Tvůj život na Zemi byl dobrý a dělal jsi mi často radost. Sloužil jsi svým bližním a Bůh tě za tuto službu bohatě odmění. Jestliže souhlasíš, půjdeme nyní k bytostem, vyšším než jsem já.“ Potom se mne ještě zeptal, zda ho znám. Po celý život byl mým duchovním průvodcem, mým andělem strážným. Musel jsem přiznat, že ho neznám. Povstal jsem a s radostí si uvědomil, že všechna bolest a těžkosti mého těla zmizely....

Pozitivní myšlení

...Tělo je třeba posílit zdravou výživou, protože stejně jako v přírodě tak i u člověka ráno začíná očisťující periodou. Snahu o  vnitřní a vnější harmonii, o pozitivní myšlení a jednání posiluje také vhodné tělesné cvičení. Velmi důležitá jsou dechová cvičení, ta pročišťují organismus, aktivizují duševní činnost a uvolňují tělesné a duševní napětí.

V průběhu dne je dobré zařadit do vašeho časového programu pozitivní myšlenkové „minutky“. V nich se zcela vědomě a s co největší intenzitou soustřeďujte na vše dobré, radostné, morálně hodnotné, ušlechtilé, na všechno, co podporuje harmonii těla a duše. Můžete například vysílat pozitivní myšlenky různým lidem, institucím, přírodě.

Pokuste se každé tři hodiny jednu nebo dvě minuty věnovat koncentraci na různé vám potřebné cíle. Velmi úspěšné je vysílání autosugescí, vyslovujte a vysílejte je co nejčastěji a všude, kde právě jste. Říkejte si ku příkladu: „Chci zůstat celý den klidný, myslet a jednat pouze pozitivně a pomáhat potřebným.“ Energie těchto slov se opakováním zesiluje a zároveň pomáhá nejenom vám samotným, ale také vašemu okolí a jeho vztahu k vám. Je faktorem úspěchu a získání respektu vašimi bližními i zárukou harmonického spolužití.

Tmavé, negativní postavy a jejich impulzy ztrácí nad vámi moc – ustupují stále více do pozadí a jejich místo zaujmou inspirace radosti a světla. Pozitivní myšlenky jsou blesky osvětlující tmavé nebe a svými výboji uvolňují a neutralizují vaše vnitřní duševní napětí....

Obsah knihy:

Předmluva, Dva životní domovy, Můj pozemský život, Můj duchovní život, Kristus - cesta k Bohu, Trojice duch, duše, tělo a zákon lásky, Myšlenky, Pozitivní myšlení, Pokušení, Ochrana před negativními vlivy, Osobní chyby, Lidská vůle a směr vývoje, Modlitba, Velká zapomnětlivost, První kroky, Duchovní otupělost, Síly protivníka, Vůle, Duch a tělo, Odpor, Měřítko duchovního pokroku, Příklad Ježíše Krista, Cesta k návratu, Doslov

Koupit