Krystal

jsme tu pro ty, kteří chtějí převzít zodpovědnost za své zdraví a rozhodli se smysluplně žít
 
Registrace
 
 
 
E-shop Nakladatelství Carolus Pro potěšení návštěvníků našeho webu

Vltavín

 

 

Tygří oko

 

Kalcit modrý

 

Achát

 

Aragonit

 

Křišťál 

K zamyšlení

Ve všem živém
je touha po lásce.

D. H. Lawrence

 

Ano - to je silné slovo
otevírá vrata a dveře
a bourá zdi.
Napravuje vztahy.
Stačí říkat ano,
neměl jsem pravdu,
omlouvám se...

anonym

 

Světlo má moc zahnat tmu,
ne naopak.
Kdekoli vzchází světlo,
tam tma brzy buď řídne
nebo mizí. 

J. A. Komenský

 

Příliš často podceňujeme
sílu dotyku,
úsměvu, laskavého slova,
naslouchajícího ucha,
sladkého komplimentu
nebo mírné podpory,
přitom cokoliv z toho
má potenciál dát životu
úplně jiný směr.

Leo Buscaglia

 

 
Jestliže při setkání s problémy
ukážete prstem na sebe
a nikoli na druhé,
získáte nad sebou kontrolu
a klid i v situaci,
kdy sebekontrola bývá problematickou.
Dalajlama
 
 
 
 
 

Vítejte, vážení přátelé!

Informace k našemu e-shopu

Vážení přátelé, e-shopů příbývá jako hub po dešti a mnozí z vás s nimi asi mají nedobré zkušenosti. Jak jinak by vás zajímalo, zda dodáváme to, co jsme vyfotografovali. Tak tedy ano, od nás dostanete pouze to, co máme na skladě a právě to, co jsme tak pracně pro vás vyfotografovali. Ono vytvořit tolik náhledů nějaký ten čas zabere. Ale my kameny máme rádi a spolupráce s vámi nás těší a je v podstatě naší zábavou. Čekáme na vhodný sluneční svit, tomu kameny vystavíme a v něm také fotografujeme. 

Těší nás, že se k nám opětovně vracíte a že nás doporučujete dál. My si totiž neplatíme reklamy. Věříme, že náhody neexistují a vy, že se k nám časem doklikáte.

A to je všechno. Jo a ještě něco - přejeme vám dobrý den :-)

Hudba kolem světa

Tak to má být, hledat, co máme společné a ne, co nás rozděluje.

 
 

Beethoven

Beethoven

 
 

Let na Amerikou

Nádherná práce s obrazem a zvukem

 
 

Unikátní záběry

Tak taková je Kanada.

 
 

Fasicnující přírodní scenérie

A také strhující hudba

 
 

Obsah knihy Emanuel

Předmluva k německému vydání    5
Předmluva Božího posla Emanuela    6
Předmluva překladatele k českému vydání    8
Stupně vědomí    13
Plány ve vyšším Já    19
Setba    25
Čistá mysl jako způsob uvažování vyššího Já    29
Vyšší Já je vnitřní léčitel a pomocník    33
Zákon harmonie    39
Rozšiřování vědomostí    44
Boží zákony a jejich účinky    47
Úspěchy v duchovní a materiální oblasti prostřednictvím vyššího Já a malého já    51
Úzkost a strach    55
Vyšší Já usiluje vždy o odpuštění    60
Základ důvěry    65
Harmonie z vyššího Já vyzařuje do prostředí    69
Zákonitosti zplození *a narození v hmotných světech    75
Negativní zábrany v malém já    77
Síť duchovního světa    82
Luciferské útoky *proti Plánu spásy a osvobození    88
Intuice, inspirace a vnitřní osvícení    93
Vyšší Já dodává sílu a zdraví    98
Podstata a duchovní význam snů    103
Setkání proroka Daniela* s archandělem Gabrielem    109
Anděl Páně a zatvrzelý Jonáš    113
Dlouhodobá materializace*archanděla Rafaela    119
Výuka apoštolů na mediální činnost    125
Podobenství o rybářské síti    128
Podobenství o fíkovníku    131
O Simeonovi a chlapci Ježíši    135
Filip a komorník královny Kandaké    140
Vize Kornélia    143
Záchrana apoštola Petra    148
Doporučená literatura    153

Ukázka z knihy Emanuel

ÚZKOST A STRACH

Největšími nepřáteli málo vědomých lidí jsou v pozemském životě úzkost a strach! To je velmi silná věta, viďte? Obojí, tedy úzkost i strach, může z velké části za vaše neúspěchy, různé nemoci, pochybení a nevyřešenou hmotnou i duchovní minulost!

Úzkost a strach jsou možné jen v malém já! Ne však ve vyšším Já a v žádném případě v Nadjá! Negativní síly, které vám nejsou nakloněny, vědí, proč používají tyto dva oblíbené prostředky nátlaku a pokušení. Chtějí bránit vašemu duchovnímu vývoji! Tím vzniká u člověka nejistota, protože úzkost a strach jsou nejvyššími spotřebiteli životní síly! A jestliže je člověk fyzicky unavený a vyčerpaný, potom je jen malá šance a možnost dalšího duchovního vývoje!

Pokud jste mě správně pochopili, moji milí, pak úzkost a strach jsou dva největší nepřátelé málo vědomého člověka!

V takové situaci by vám měl přinést důvěru v Boha jeden žalm. Ale ještě předtím stručně k něčemu jinému, jelikož mě mnozí sourozenci úplně nechápou. Snaží se spojovat úzkost a strach pouze s tím, co je vědomé, s denním vědomím. Ve skutečnosti, jak vyložím z duchovního pohledu později, je to uloženo hlouběji! Tento žalm vám může skutečně pomoci, jestliže ho použijete dle Boží vůle a správným způsobem:

„Hledal jsem Pána! Vyslyšel mě a vysvobodil ze všech mých úzkostí!"

Milí sourozenci, co to znamená „hledal jsem Pána"? Hledal jsem Boha, svého Stvořitele, v duchovní modlitbě! On mě vyslyšel a sejmul ze mě všechny mé úzkosti!

Pokud to pomůže jednomu člověku, a tento žalm platí pro všechny lidi, kteří to myslí upřímně a poctivě, pak platí i pro vás. To znamená, že jsme ve spojení! Snažím se vám dát zbraně proti pokušením úzkostí a strachem! V lidském životě existuje mnoho úzkostných stavů, například z nebezpečí, z minulosti a budoucnosti, z nouze a bídy, ze tmy, z temnoty atd.

Tma a temnota jsou dvě různé věci. Tma je podmíněna oběžnou dráhou. Temnota je však vnitřní duchovní stav, který znamená odpadnutí od Boha! Bohužel mnoho dospělých učí často děti bát se např. tmy, „strašidel" apod. To je špatný výchovný prostředek a svědčí o pedagogické neznalosti; z duchovního pohledu je to sebe prezentace vlastní vnitřní temnoty duše!

Mnoho těchto malých lidských sourozenců si s sebou potom nese strach po celý život. Strach a úzkost nedovolí, aby se rozvíjely zárodky jejich kvalitních vlastností. K tomu se přidá příliš málo duchovního poznání, příliš málo víry a důvěry v Boha! V důsledku toho svítí na dno duše příliš málo světla, takže přežívá duchovní temnota v ní. A já vím, že i někteří z vás se nacházejí v některém z těchto stavů tmy a temnoty.

Nyní k biblickému Jóbovi. Jób pravil: „Stalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo mě to, z čeho jsem měl strach!" I tohle, moji milí, zapadá do našeho tématu „úzkost a strach"!

„Jóbovy zvěsti" znáte, těmi se nyní nechci zabývat, ale toto jsem záměrně vybral! Jaký byl Jób? Přetrvával v něm strach a na nejvyšší míru vystupňovaná úzkost, takže vnitřní zpevněná struktura myšlenek a pocitů už nepůsobila jinak než podle zákona přitažlivosti strachu. Ano, strach se už začal zhmotňovat! Jób to viděl, ale nemohl to odvrátit! Proč, milí sourozenci? Jelikož byl mučen negativními silami, duchovními bytostmi strachu a úzkosti! Proto svým extrémním strachem doslova přitahoval tyto vnější podmínky i do hmoty!

Tento příklad uvádím proto, abyste vy toho zůstali ušetřeni! Stále ještě máte možnost duchovního růstu a překonávání strachu a úzkosti prostřednictvím následujících myšlenek.

Zde je několik vět, které vám pomohou vidět věci zřetelněji: