Využij svůj krátký pozemský čas pro krásnou nekonečnost | Krystal

jsme tu pro ty, kteří chtějí převzít zodpovědnost za své zdraví a rozhodli se smysluplně žít
 
Registrace
 
 
 
E-shop Nakladatelství Carolus Pro potěšení návštěvníků našeho webu

Vltavín

 

 

Tygří oko

 

Kalcit 

 

Achát mechový

 

Citrín

 

Křišťál 

K zamyšlení

Ve všem živém
je touha po lásce.

D. H. Lawrence

 

Ano - to je silné slovo
otevírá vrata a dveře
a bourá zdi.
Napravuje vztahy.
Stačí říkat ano,
neměl jsem pravdu,
omlouvám se...

anonym

 

Světlo má moc zahnat tmu,
ne naopak.
Kdekoli vzchází světlo,
tam tma brzy buď řídne
nebo mizí. 

J. A. Komenský

 

Příliš často podceňujeme
sílu dotyku,
úsměvu, laskavého slova,
naslouchajícího ucha,
sladkého komplimentu
nebo mírné podpory,
přitom cokoliv z toho
má potenciál dát životu
úplně jiný směr.

Leo Buscaglia

 

 
Jestliže při setkání s problémy
ukážete prstem na sebe
a nikoli na druhé,
získáte nad sebou kontrolu
a klid i v situaci,
kdy sebekontrola bývá problematickou.
Dalajlama
 

Na úvod » Dosud vyšlo » Využij svůj krátký pozemský čas pro krásnou nekonečnost

Charakteristika knihy Využij svůj krátký pozemský čas

Gisela Weidner byla žena, která přišla o dceru. Když si chtěla vzít život, zaslechla hlas. Začaly se odehrávat věci - viz kniha Řekni ANO ... (Carolus 2011), které způsobily, že založila nakladatelství a začala vydávat knihy. Poslední, padesátou publikaci vydala v roce 2012 ve svých 99 letech.
O světě, který nás obklopuje, nás zpravují hmotné smysly. Ale je jich pouze několik a každý informuje o určité kvalitě výseku z energetického spektra. Tudíž musíme dojít k závěru, že jsme obeznámení pouze s částmi reality. Mimo tuto realitu však také pulzuje život, a dokonce se lze na něj napojit. Ba, bytosti v ní na to čekají.
Začali jsme se zajímat o tento fenomén a pochopili, že je výhodné se napojit na bytosti s vysokou frekvencí, protože jsou moudré a podle zákona solidarity ochotné pomáhat. Předávat informace pro dobré zvládnutí života. Uzdravovat, vysvětlovat. Zákonitosti pro bytí je dobré znát, protože fungují, i když o nich nevíme.

Předkládaná kniha mnohé vysvětluje. Zjistíme, že kvalitní kontakt zajistí dobrovolně inkarnovaný v nadzemí poučený člověk. Po dva tisíce let v každou dobu několik takových významných jedinců žije na různých místech Země. Dozvíte se také, že při tomto typu setkávání přicházejí bytosti specializované na uzdravování. Přinesou ódovou sílu pro uzdravení, účastníci ji mohou vnímat jako zvláštní vůni, kterou mají zvolna a klidně vdechovat.
Hlavním úkolem takového setkání jsou však přednášky - předávané duchovní pravdy umožní posluchačům, ale později také i vám, čtenářům, pracovat na svém vývoji.
Setkání, o kterém jsme se dozvěděli, probíhá téměř každý měsíc desítky let a pravdy jsou zde sdělovány po částech. Posluchači je přijmou, začlení do svého vědomí a začnou podle nich žít. Nebo by měli žít - duchovní učitelé jejich rostoucí či stagnující kvalitu registrují. Pak sdělí další kvantum informací.
Paní G. Weidner sdělení tématicky spojovala a vydávala knižně. Dnes již nežije, ale skupina se schází dál a texty vydává v brožurkách, které i my máme k dispozici. Zpracováváme je do podobného formátu a také vy je můžete studovat - viz web rozhovorysezivo-tem.cz. Nebo je popularizujeme kratičkými videi spojenými s krásnou hudbou a obrazy - viz youtube.com: 30Helena03.
Sdělení uvedená v této knize byla přijata zhruba za půl roku a zjistíte, že se týkají všech zásadních oblastí života člověka: ekologie, života nejvyšší bytosti Univerza Ježíše Krista, vývoje vesmíru před existencí Země, smyslu života člověka, atakování člověka negativními silami, věčných a konečných zákonů životů, jemnohmotných bytostí žijících v nadzemí i ve vyšších Slunečních stupních, tělesných a duševních problémů člověka, budoucnosti Země a lidstva.
Pro větší přehlednost jsme texty opatřili podnadpisy, protože duchovní učitel se vždy po charakteristickém pozdravu a uvítání často věnuje organizačním i interním záležitostem. Vše jsme v této knize zachovali, a tak získáte ucelený pohled na způsob práce duchovního světa s pozemským člověkem. Tolik na vysvětlení.
Přejeme vám, abyste srdcem nacítili obětavost vysokých duchovních učitelů - jsou to bývalí pozemští vědci, kteří před nedávnou dobou žili na Zemi, druhorozené bytosti, které již dosáhly po svém pádu dokonalosti, nebo přímo prvorozené bytosti, které nikdy od Boha neodpadly. Nelitují námahy při prostupu těžkým mentálním smogem Země i vstupu do těla prostředníka. Prý je to doslova nepříjemné pro bytost zvyklou na volnost a duchovní světlo.
Ještě bychom chtěli varovat před jakoukoliv nižší medialitou. Než se rozhodnete něčemu obdobnému věnovat čas a energii, důkladně prověřujte. Každý text by měl dodávat chuť k práci na sobě a ponechávat svobodnou vůli.

vydavatelé