Pro čtenáře našich knih | Krystal

jsme tu pro ty, kteří chtějí převzít zodpovědnost za své zdraví a rozhodli se smysluplně žít
 
Registrace
 
 
 
E-shop Nakladatelství Carolus Pro potěšení návštěvníků našeho webu

Vltavín

 

 

Tygří oko

 

Kalcit modrý

 

Achát

 

Aragonit

 

Křišťál 

K zamyšlení

Ve všem živém
je touha po lásce.

D. H. Lawrence

 

Ano - to je silné slovo
otevírá vrata a dveře
a bourá zdi.
Napravuje vztahy.
Stačí říkat ano,
neměl jsem pravdu,
omlouvám se...

anonym

 

Světlo má moc zahnat tmu,
ne naopak.
Kdekoli vzchází světlo,
tam tma brzy buď řídne
nebo mizí. 

J. A. Komenský

 

Příliš často podceňujeme
sílu dotyku,
úsměvu, laskavého slova,
naslouchajícího ucha,
sladkého komplimentu
nebo mírné podpory,
přitom cokoliv z toho
má potenciál dát životu
úplně jiný směr.

Leo Buscaglia

 

 
Jestliže při setkání s problémy
ukážete prstem na sebe
a nikoli na druhé,
získáte nad sebou kontrolu
a klid i v situaci,
kdy sebekontrola bývá problematickou.
Dalajlama
 

Na úvod » Pro čtenáře našich knih

Zaneprázdněnost

Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu řekl: Nemůžeme zabránit křesťanům, aby chodili na setkání. Nemůžeme jim zabránit, aby si četli moudré texty a znali pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani v tom, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem.

Ale připravme je o čas,

aby neměli čas budovat si vztah k Ježíši Kristu. „Právě toto od vás chci,“ řekl ďábel. „Zabraňte jim v tom, aby byli v kontaktu se svým Spasitelem a po celý den udržovali toto životodárné spojení!“ „A jak to máme udělat?“ zvolali jeho démoni.

„Snažte se, aby byli pořád zaneprázdněni nedůležitými věcmi a vymyslete si spousty možností, jak zaměstnat jejich mysl.“ odpověděl ďábel. „Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze. Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam spousty času, a jejich manžele, aby pracovali šest až sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi.

Až se jejich rodiny rozpadnou, nebude už v jejich domovech brzy úniku od pracovního stresu! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli onen tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli rádio nebo magnetofon, aby měli doma neustále zapnuté televizory, DVD přehrávače a počítače, a dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci neustále vyhrávala světská hudba. To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem.

Dbejte, aby měli na stolcích u kávy spoustu časopisů a novin. Čtyřiadvacet hodin denně útočte na jejich mozek zprávami. Při řízení je vyrušujte billboardy. Naplňte jejich e-mailové schránky hloupostmi, katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami a nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi. V novinách, časopisech a v televizi neustále ukazujte hubené, hezké modelky, aby jejich muži začali věřit, že nejdůležitější je vnější krása a aby začali být nespokojeni se svými manželkami. Snažte se, aby byly manželky příliš unavené, přidejte jim k tomu i bolesti hlavy. Pak začnou jejich manželé hledat pochopení jinde. Toto jejich rodiny rychle rozbije.

Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu Vánoc. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho zmrtvýchvstání a moci nad smrtí.

Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, na sportovní akce, hry, do kina.

Hlavně je pořád a neustále zaměstnávejte!
A až se setkají v duchovním společenství, naveďte je, aby vedli plané řeči a klábosili, aby tak odešli domů se špatným svědomím.

Naplňte jejich život spoustou věcí, aby neměli čas čerpat sílu od Ježíše. Tak budou brzy na všechno sami a kvůli těmto věcem obětují své zdraví a rodinu.“

„TO ZABERE! To bude fungovat! To je ale plán!“ Démoni se pustili horlivě do díla a snažili se, aby byli křesťané stále víc a více zaměstnaní a uspěchaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času na svého Boha a své rodiny. Aby neměli čas druhým říci o tom, že Ježíš má moc změnit život.

Uspěl ďábel v tomto plánu?