Pro čtenáře našich knih | Krystal

jsme tu pro ty, kteří chtějí převzít zodpovědnost za své zdraví a rozhodli se smysluplně žít
 
Registrace
 
 
 
E-shop Nakladatelství Carolus Pro potěšení návštěvníků našeho webu

Vltavín

 

 

Tygří oko

 

Kalcit modrý

 

Achát

 

Aragonit

 

Křišťál 

K zamyšlení

Ve všem živém
je touha po lásce.

D. H. Lawrence

 

Ano - to je silné slovo
otevírá vrata a dveře
a bourá zdi.
Napravuje vztahy.
Stačí říkat ano,
neměl jsem pravdu,
omlouvám se...

anonym

 

Světlo má moc zahnat tmu,
ne naopak.
Kdekoli vzchází světlo,
tam tma brzy buď řídne
nebo mizí. 

J. A. Komenský

 

Příliš často podceňujeme
sílu dotyku,
úsměvu, laskavého slova,
naslouchajícího ucha,
sladkého komplimentu
nebo mírné podpory,
přitom cokoliv z toho
má potenciál dát životu
úplně jiný směr.

Leo Buscaglia

 

 
Jestliže při setkání s problémy
ukážete prstem na sebe
a nikoli na druhé,
získáte nad sebou kontrolu
a klid i v situaci,
kdy sebekontrola bývá problematickou.
Dalajlama
 

Na úvod » Pro čtenáře našich knih

Rady do života z roku 1692

Nalezeno v chrámu svatého Pavla:

Jdi klidně, uprostřed rozruchu a spěchu a pomni, jaký mír může být v tichu. Pokud je to možné, vycházej dobře se všemi lidmi. Tiše a jasně vyslovuj svou pravdu a naslouchej ostatním, byť i mdlým, také oni mají svůj životní příběh.

Vyhýbej se hlučným, útočným a svárlivým osobám, protože otravují ducha a pro duchovní věci mají jenom urážky. Jestliže se budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým a zahořklým, neboť vždy se najdou lidé větší a menší než ty.

Těš se ze svých plánů a stejně tak z jejich naplnění. Udržuj zájem o svoji vlastní životní dráhu, jakkoli skromnou, je to opravdové bohatství v proměnlivém osudu.

Opatrně spravuj svoje záležitosti, neboť svět je plný darebnosti. Ale nenech se tím zaslepit k jeho dobrým stránkám, mnoho lidí zápasí o velké ideály, ačkoli život je plný hrdinství, byť i drobných.

Buď sám sebou. Zvláště nepředstírej náklonnosti, ani se nestav cynicky k lásce, neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako tráva.

Přijmi laskavě radu let, vzdávej se s půvabem věcí mládí, pěstuj sílu svého ducha, jež by Tě ochránila v náhlém neštěstí, ale netrap se představami. Mnohé z nich se rodí z únavy a osamělosti.

Až na rozumnou disciplínu buď  k sobě laskavý a měj i sám sebe rád. Nejsi o nic méně dítětem vesmíru než stromy a hvězdy, máš právo být zde. Ať už je ti to jasné nebo ne, vesmír plyne a nepochybně se rozvíjí  tak, jak má.

Buď proto v míru s Bohem, jakkoli si ho představuješ, a ať jsou jakékoli tvé sny, úkoly a usilování  - uchovej si v hlučném zmatku života ve své duši mír. Vždyť svět se všemi svými nástrahami, nepravostmi, dřinou a rozbitými sny je přese všechno krásný.

Buď plný pozornosti, pokoušej se ve všech životních zkouškách nalézt poučení a neopakovat stejné chyby. Snaž se být šťastný.