| Krystal

jsme tu pro ty, kteří chtějí převzít zodpovědnost za své zdraví a rozhodli se smysluplně žít
 
Registrace
 
 
 
E-shop Nakladatelství Carolus Pro potěšení návštěvníků našeho webu

Vltavín

 

 

Tygří oko

 

Kalcit modrý

 

Achát

 

Aragonit

 

Křišťál 

K zamyšlení

Ve všem živém
je touha po lásce.

D. H. Lawrence

 

Ano - to je silné slovo
otevírá vrata a dveře
a bourá zdi.
Napravuje vztahy.
Stačí říkat ano,
neměl jsem pravdu,
omlouvám se...

anonym

 

Světlo má moc zahnat tmu,
ne naopak.
Kdekoli vzchází světlo,
tam tma brzy buď řídne
nebo mizí. 

J. A. Komenský

 

Příliš často podceňujeme
sílu dotyku,
úsměvu, laskavého slova,
naslouchajícího ucha,
sladkého komplimentu
nebo mírné podpory,
přitom cokoliv z toho
má potenciál dát životu
úplně jiný směr.

Leo Buscaglia

 

 
Jestliže při setkání s problémy
ukážete prstem na sebe
a nikoli na druhé,
získáte nad sebou kontrolu
a klid i v situaci,
kdy sebekontrola bývá problematickou.
Dalajlama
 

Ukázky z knihy Zbavme se strachu

....Kdo se do díla pohrouží a čte bez zábran, pro něho znamená četba meditativní ponoření. Tak se má číst! Ne přelítnout stránku po stránce a hned být na konci knihy! Když se člověk intenzivně snaží vstřebávat a chápat každičkou myšlenku duchovního díla, pak mu již pomáhá duchovní průvodce. Potom pomocí vnitřních informativních energií porozumí podstatnému a ještě si uvědomí různé souvislosti. Pokud se tak děje, ukazuje to na vyzrálého ducha….. Nezapomeňte, že úmysl, vyslovení vůle nebo prosba u nás na onom světě znamenají již skutek…. Tím, žes svého duchovního průvodce o to poprosil, dal jsi najevo vůli, to, že chceš něco přijmout. Je rozdíl, když si sedneš a jen čteš, nebo poprosíš-li před začátkem četby  svého průvodce, nebeského Otce, Ježíše Krista, Matku Marii, Josefa z Nazaretu či kohokoliv dalšího: „Prosím, pomoz mi, abych poznal, co si Bůh přeje, a mohl to tak dobře splnit.” Tím ukazuješ snahu, odevzdáváš se do Jeho vůle. Tak by měl vypadat život – modlitbou, prosbou, meditativním čtením, léčivou meditací být ve spojení s Bohem. Tak vzniká zdroj informací a komunikační kanál.

...vědomí člověka není konstantní. Jestliže posílá energii ve stavu, který není ideální, nebylo by lepší, aby to ukončil a do doby, než se zklidní, se raději modlil? Nebo je to i za této situace v pořádku? odpověď: …Když ji předáváte přímo, obcházíte vyšší mocnosti i vyšší ochranu, kterou jste od Boha dostali – svého duchovního průvodce, duchovní pomocníky. Jestliže přímo vysíláte lidskému dítěti, které je otevřené, a proto na něm parazitují nevhodné bytosti, pak právě ony si vezmou tuto energii pro sebe.

...Na určitém stupni vývoje jsou léčebné energie lásky Boží jiskry a Kristova světla za podpory vašeho duchovního průvodce pomocí stříbrné šňůry předávány do kauzálního, mentálního, astrálního a éterického těla. Pak dojde k uzdravení, vy ho nazýváte zázračným. Impuls vyšel zevnitř, od vás, a ne od nějakého magnetizéra či léčitele. „Jak to funguje v Lurdech?“ ptáte se v duchu. Celý prostor je plný podobných otázek. Záleží jen na jediném. Je-li víra intenzivní, pak se uzdravení děje pomocí duchovní síly víry a ve spojení s vaším duchovním průvodcem. V Lurdech se to odehrává přes Matku Marii, ale ve skutečnosti je to přes Stvořitele. Matka Marie má totiž k dispozici určitý energetický potenciál, a tak, když nejsou přítomná žádná karmická zatížení, může bratra či sestru uzdravit. Bude to důkaz víry v Boha pro všechny, kdo toho byli svědkem. Jiná nastane situace, kdy nemocný je vyspělý věřící člověk vnímající energie, které tam jsou a které se ještě setkáním s Matkou Marií zvýší. Pochopitelně že dotyčný nevibruje tak vysoce jako Marie, ale může svoji energii navýšit tak, že vibrují společně. Pak dojde přes mentální astrální a éterické tělo k uzdravení těla hmotného. Děje se to přes ódová spojení. Jeho duchovní síly totiž v tom okamžiku rotují tak razantně, že dochází k celkovému navýšení vibrace. A Bůh vám přichází na půl cesty vstříc. Ale já říkám, že On ujde 99 procent, zatímco vy pouhé procento. Tak málo se mu většinou vydáváte naproti. Opakuji: Odehraje se to, pokud nejsou karmická zatížení či těžké chyby – např. když člověk nechce odpustit. Neschopnost prominout je hrubý přečin proti lásce k bližnímu.

... Takže, abych na otázku mohl odpovědět, musel bych nejprve zjistit vaši minulost, podívat se do vaší kroniky života. Pak budu vědět, co všechno jste v minulých životech zvládli a dokážu odhadnout průběh vašeho života. Musel bych se ještě poradit s pomocnými mentory, učiteli i vaším duchovním průvodcem – pokud budou k dosažení. To by mi umožnilo přesněji odhadnout vaši budoucnost. Vy se ptáte hvězd, pro vás je důležitá astrologie. Ne tak pro mne. Důležité však je, abyste si byli vědomi toho, že rozhoduje vibrační tendence.

Předpokládejme tedy, že se duchovní bytost mnoho naučila, hodně toho ví a vědomosti má pevně vtištěné do duše. Zvládla 80 procent toho, co měla. Všechno to prožila také jako fluidální bytost. A z téhle kvality si vybuduje u svých předem zvolených rodičů ódové síly, jimiž bude disponovat celý pozemský život. Ovšem pokud udrží svoji kvalitu.

Když se bude dál duchovně vyvíjet, dostanou se její energie do vyššího magnetickovibračního pole. Pak sebrala temným mocnostem vítr z plachet.

Často vám říkám, vytvořte si kvalitní základ a na něm stavte. Je-li vám takové chování samozřejmé, pokud je člověku taková vibrační energie vlastní, pak je schopen si ji udržet. V takovém případě může odstraňovat zbývající chyby a cvičit se ve službě lásky k bližnímu. Potom se začne vibrační kvalita zvyšovat, získá vyšší éterickou a astrálněmentální formu. Bude schopný se inspiračně stýkat s přáteli z čistých nadzemských sfér, navzájem si budou důvěřovat.

Tím vzniká vibrační přednost a vyšší bytosti mu pomáhají ji udržet. Nenechají snadno člověka padnout, když se mu protiví konat zlo. Proto ho budou chránit před negativními útoky tím, že ho na ně upozorní. On si poté uvědomí – klesám, potřebuji sílu, musím zvýšit svoji energii.

... Jak jsem dlouhodobě vypozoroval, dochází na základě zákonitostí či Božího plánu k poklesu funkčnosti lidského těla, vy ji nazýváte sešlost věkem. Já tuto periodu nazývám přípravou na naplánovaný přechod do zářícího onoho světa. …příčiny tělesných stavů, vámi nazývané nemoce, se nenacházejí pouze v tělesné disharmonii. Jsou to většinou následky duševních zatížení, chybných vztahů a prohřešků. Hmotné tělo je pouhým trpělivým nosičem vaší duše, jejím vnějším chrámem, který důsledkem energetických, astrálních a mentálních poruch onemocní

....poslední dobou pozoruji, že se téměř okamžitě po duševní disharmonii dostavily problémy tělesné. Jakmile se disharmonie přenesla na tělo, bylo mi lehčeji a s pomocí shora i s podporou mých sourozenců, kteří se za mne modlili, jsem mohl velmi rychle nastolit harmonii. Vysvětli to prosím. To je typická zkušenost pokročilého člověka. Bohužel pro vás je typické, že musíte a chcete nejdříve na vlastním těle zažít zkušenost, a teprve potom se rozhodnete učit. Místo abyste to dělali naopak - hned přijmout za dané to, co vám říkají duchovní učitelé.

....Její čas vypršel. Ona to věděla, a tak se změnám vnitřních energetických toků nebránila. Byla připravena spolupracovat jak se svým hlavním duchovním průvodcem, tak s dalšími průvodci, příbuznými  a duchovními pomocníky, jež mimosmyslově vnímala. Bylo na ní patrné, že se snaží i tento závěrečný pozemský akt vědomě prožít a pochopit. Duchovní pomocníci, bylo jich celkem šest, kolem ní vytvořili harmonizující energetické ochranné pole objemu 2 – 3 m³.

....A pozemské tělo? Všiml jsem si, jak v důsledku odlivu energií z končetin a některých orgánů klesala jeho vibrace. Ovšem v oblasti hlavy byla patrná jasná aura. Po dalším odlivu životních energií začalo za velké pomoci pomocníků z nadsvětí docházet k organizované materializaci. Nejprve byla zřetelná fluidální hlava, později se začalo rýsovat světelné tělo.

...Milý Emanueli, sestra, o níž jsi vyprávěl, dala souhlas k odpojení stříbrné šňůry. Jak to probíhá u těch, kteří splnili jen malou část svého cíle? Sestra, která se vědomě stala fluidální bytostí, projevovala ještě před uvolněním pouta svoji vůli. Protože se však většinou jedná o otupělé lidi, musí za ně rozhodnout někdo vědomý. Souhlas dá Bohem určená autorita - duchovní průvodce nevědomého. Průvodce má totiž schopnosti, jež si neumíte ani představit.