| Krystal

jsme tu pro ty, kteří chtějí převzít zodpovědnost za své zdraví a rozhodli se smysluplně žít
 
Registrace
 
 
 
E-shop Nakladatelství Carolus Pro potěšení návštěvníků našeho webu

Vltavín

 

 

Tygří oko

 

Kalcit modrý

 

Achát

 

Aragonit

 

Křišťál 

K zamyšlení

Ve všem živém
je touha po lásce.

D. H. Lawrence

 

Ano - to je silné slovo
otevírá vrata a dveře
a bourá zdi.
Napravuje vztahy.
Stačí říkat ano,
neměl jsem pravdu,
omlouvám se...

anonym

 

Světlo má moc zahnat tmu,
ne naopak.
Kdekoli vzchází světlo,
tam tma brzy buď řídne
nebo mizí. 

J. A. Komenský

 

Příliš často podceňujeme
sílu dotyku,
úsměvu, laskavého slova,
naslouchajícího ucha,
sladkého komplimentu
nebo mírné podpory,
přitom cokoliv z toho
má potenciál dát životu
úplně jiný směr.

Leo Buscaglia

 

 
Jestliže při setkání s problémy
ukážete prstem na sebe
a nikoli na druhé,
získáte nad sebou kontrolu
a klid i v situaci,
kdy sebekontrola bývá problematickou.
Dalajlama
 

Reklamační řád

 1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem tohoto internetového obchodu a v souladu s ustanovením zákona č. 40/1964 Sb.
 2. V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzíta sepsat s přepravcem zápis o škodě. O poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 3. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 4. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 5. Délka záruční doby je stanovena v souladu s Občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců pokud u konkrétního výrobku nebyla stanovena jinak.
 6. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 7. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada je kupující povinen oznámit zjištěné závady písemně na adresu info@krystal-sedlcany.com a doložit způsob nabytí neskenovaným zboží účetním dokladem. Zároveň je povinen uvést způsob, jak závada vznikla.
 8. Do 24 hodin po obdržení zprávy (mino dny pracovního volna, pracovního klidu a svátků) bude kupující informován o dalším postupu.
 9. V případě oprávněné reklamace bude opravené nebo nové zboží zasláno zpět na náklady prodávajícího. Zboží zasílané na reklamaci nelze vracet na dobírku. Toto nebude přijato.
 10. Spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 písm a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží právo na to, aby odstoupení od koupě zboží u prodávajícího uplatnil. V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku  do 14 dnů od tohoto odstoupení a vrácení zboží zpět k prodejci vrátit peněžní prostředky ve výši ceny zboží. Spotřebitel je srozuměn s tím, že v případě vrácení zboží prodejci v zákonem garantované lhůtě 14 dní od převzetí zboží nese spotřebitel dle § 1820 odst. 1 písm. g)  ostatní veškeré náklady na dopravu zboží mezi prodejcem a spotřebitelem.
 11. Rozsah záruky – prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé neodbornou manipulací, nedodržením návodu k užívání (je-li dodán) a viditelným mechanickým poškozením.